Контакти - Фондация Ким Рейки

Константин Миладинов – Kim Reiki

Учредител и изпълнителен Директор

Телефони: +359 885 94 84 96; +359 896 08 44 33

Електронна поща: kimreiki@kimreikifoundation.com

Електронна поща: magicmanstudio@abv.bg

Уебсайт: www.mediaplus.bg 

www.narodnatopka.com

Ангел Киряков

Нашият представител за Източна България

Телефон: +359 888 34 89 90

Електронна поща: angel@kimreikifoundation.com

Йордан Христов Терзиев

Спортно-технически Директор

НАРОДНА ТОПКА БЪЛГАРИЯ®

завършил НСА

Телефон: +359 899 172913

Електронна поща: jordan@kimreikifoundation.com

This Campaign has ended. No more pledges can be made.