Комплект документи - Фондация Ким Рейки

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“ приема дарения и спонсорства само по банков път.

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" , САД "ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ"

КЛЮЧ НА ФОНДАЦИЯТА
ГРАМОТИ

 

ФОНДАЦИЯ „КИМ РЕЙКИ“ приема дарения и спонсорства само по банков път.

www.kimreikifoundation.com

www.kimreikifoundation.com

 

 

This Campaign has ended. No more pledges can be made.