Отчет Архиви - Фондация Ким Рейки

Отчет

 

kimreiki

Kогато Фондация „Ким Рейки” започне работа по определен проект, в настоящия раздел „Отчети” ще се публикува ежеседмична информация, която ще бъде структурирана по следния начин:

Парични средства в началото на периода;

Парични средства в края на периода;

Изразходвани средства – Средствата са изразходвани за:

А

Б

В

Дарители/спонсори за периода:

А дари ….лв

Б дари …. лв

Фирма „К” спонсорира …. лв.

След приключване на проекта в сайта ще се публикува и подробен цялостен отчет, който ще стои в рамките на 5 /пет/ години.

kimreiki

This Campaign has ended. No more pledges can be made.