ЦЕЛИ - Фондация Ким Рейки

ЦЕЛИ – ФОНДАЦИЯ КИМ РЕЙКИ

Kim Reiki Foundation

ФОНДАЦИЯ “ КИМ РЕЙКИ „

• Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на талантливи българи;

• Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на масовия спорт в страната с цел повишаване двигателната култура и укрепване на физическото и психическото здраве на българите;

• Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на хора с изявени способности в сферата на спорта, науката, изкуството и културата.

• Популяризиране, развитие, стимулиране и финансиране на всяка дейност спомагаща за развитие и утвърждаване на българското /националното/ самочувствие и историческо самосъзнание;

• Популяризиране и развитие на общочовешките, обществено-културните и духовни ценности.

This Campaign has ended. No more pledges can be made.